banner

Polish Genealogy

since 1995

Historia Polski


Tree:  

Results 1 to 78 of 78     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
001 - Mieszko I
001 - Mieszko I
 
2
002 - Bolesesław Chrobry
002 - Bolesesław Chrobry
 
3
003 - Mieszko II
003 - Mieszko II
 
4
004 - Kazimierz Odnowiciel
004 - Kazimierz Odnowiciel
 
5
005 - Bolesław Śmiały
005 - Bolesław Śmiały
 
6
006 - Władysław Herman
006 - Władysław Herman
 
7
007 - Bolesław Krzywousty
007 - Bolesław Krzywousty
 
8
008 - Władysław Wygnaniec
008 - Władysław Wygnaniec
 
9
009 - Leszek Biały
009 - Leszek Biały
 
10
010 - Władysław Laskonogi
010 - Władysław Laskonogi
 
11
011 - Mieszko Plątonogi
011 - Mieszko Plątonogi
 
12
020 - Henryk Brodaty
020 - Henryk Brodaty
 
13
021 - Jadwiga Śląska
021 - Jadwiga Śląska
 
14
022 - Henryk Pobożny
022 - Henryk Pobożny
 
15
023 - Konrad Mazowiecki
023 - Konrad Mazowiecki
 
16
024 - Bolesław II
024 - Bolesław II
 
17
025 - Bolesław Wstydliwy
025 - Bolesław Wstydliwy
 
18
026 - Leszek Czarny
026 - Leszek Czarny
 
19
027 - Henryk IV Prawy
027 - Henryk IV Prawy
 
20
14 - Polska pogańska i słowiańska
14 - Polska pogańska i słowiańska
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
21
16 - Budowa państwa polskiego
16 - Budowa państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
22
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
23
1943 VOLHYNIAN MASSACRES TRUTH AND REMEMBRANCE.
1943 VOLHYNIAN MASSACRES TRUTH AND REMEMBRANCE.
Rzeź Wołyńska - Prawda i Pamięć
 
24
20 - Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
20 - Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
Teksty źródłowe do nauki historji* w szkole średniej
 
25
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
26
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
27
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
28
33 - Polska za pierwszych królów elekcyjnych
33 - Polska za pierwszych królów elekcyjnych
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
29
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
30
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
31
40 - Polska w okresie wojen tureckich
40 - Polska w okresie wojen tureckich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
32
42 - Czasy saskie w Polsce
42 - Czasy saskie w Polsce
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
33
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
34
45 - Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
45 - Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
35
49 - Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
49 - Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
36
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
37
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
38
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
39
54 - Powstanie styczniowe
54 - Powstanie styczniowe
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
40
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
41
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
42
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
43
A historical guide to the German camp i Plaszów 1942-1945
A historical guide to the German camp i Plaszów 1942-1945
 
44
Bitwa nad Niemnem 1920
Bitwa nad Niemnem 1920
 
45
Bitwa Warszawska 1920
Bitwa Warszawska 1920
 
46
Brody - Lwów 1920
Brody - Lwów 1920
 
47
Communist Crimes
Communist Crimes
 
48
Die Kämpfende Republik
Die Kämpfende Republik
 
49
Działania na froncie litewsko-białoruskim
Działania na froncie litewsko-białoruskim
 
50
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
 
51
Geneza Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego
 
52
La Polonia in lotta 1939–1945
La Polonia in lotta 1939–1945
 
53
La République de Pologne en lutte 1939–1945
La République de Pologne en lutte 1939–1945
 
54
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
 
55
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
 
56
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
 
57
Pochód Tuchaczewskiego
Pochód Tuchaczewskiego
 
58
Polish Children's Home, Oudtshoorn, South Africa
Polish Children's Home, Oudtshoorn, South Africa
Polskie dzieci ewakuowane w 1942 roku do Afryki Południowej
 
59
Polskie drogi do niepodległości
Polskie drogi do niepodległości
 
60
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
 
61
Przewodnik po historii Polski
Przewodnik po historii Polski
 
62
SB a Lech Wałęsa
SB a Lech Wałęsa
 
63
Social Engineering
Social Engineering
 
64
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
 
65
The Fighting Republic of Poland
The Fighting Republic of Poland
 
66
THE SOLDIERS FIELD
THE SOLDIERS FIELD
Łączka
 
67
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
 
68
WIRE BOUND STATE
WIRE BOUND STATE
 
69
Wizerunki książąt i królów polskich
Wizerunki książąt i królów polskich
Józef Ignacy Kraszewski
 
70
Wyprawa Wileńska 1919
Wyprawa Wileńska 1919
 
71
Zagon na Korosteń – październik 1920
Zagon na Korosteń – październik 1920
 
72
Zamość–Komarów 1920
Zamość–Komarów 1920
 
73
Zbrodnia Wołyńska
Zbrodnia Wołyńska
 
74
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
 
75
Łączka, groby bohaterów
Łączka, groby bohaterów
 
76
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
 
77
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного
государства
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного государства
 
78
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
 Quick Links

Contact Us

Webmaster Message